Videoworkshops i Karlemoseparken

Sammen med Køge Kommune og med midler fra Miljøstyrelsens kommunepulje har KATZENMARK afviklet et stort sorteringsprojekt i Karlemoseparken, som er et almennyttigt boligområde med over 600 lejemål.


Blandt de mange tiltag og indsatser, der havde til formål at skabe lokale ambassadører for den gode sortering, var bl.a. en serie videoworkshops for unge i området.
Idéen var at gøre de unge til medskabere af en serie film om sortering og genbrug og lade dem bruge den teknologi, som de i forvejen er fortrolige med; nemlig deres egne mobiltelefoner. De unge blev undervist i affaldsortering, i interviewteknik og i at bruge telefonen som kamera og blev så sendt ud i boligområdet for at lave små reportageindslag.
Efterfølgende er de unges bidrag blevet klippet sammen til fem små film, som de unge med stolthed har kunnet dele med familie og venner via sociale medier.