Touch-screen-animationer om håndtering af regnvand på egen grund

Som et led i at håndtere udfordringerne på klimaområdet har KATZENMARK i samarbejde med Klikovand produceret en animationsgrafik, der viser borgerne, hvordan de kan ruste sig til store regnmængder.

 

I animationerne guider en lille maskot - den såkaldte Klikomand - brugeren rundt i sin regnvandshave og giver fem konkrete eksempler på, hvordan man kan håndtere store vandmængder på en almindelig parcelhusgrund.

Blandt de regnvandsløsninger, som præsenteres, er regnbede, grønne, beplantede tage og nedgravning af faskiner.

 

Målet med animationerne er at vise, hvordan man med simple, dekorative løsninger kan sikre sin grund imod oversvømmelser og samtidigt gøre noget godt for miljøet ved at lade det uforurenede regnvand sive ned til grundvandet frem for at lade det løbe i kloakken.

Animationen var tilgængelig for borgerne på en vandreudstilling i 2013 i Region Hovedstadens kommuner, som sammen med Region Hovedstadens forsyninger står bag Klikovand.
I dag kan animationen ses på klikovand.dk

 

KATZENMARK har stået for idéudvikling og produktion.