Sheriffen er glad!

“Her husker vi at sortere affald” står der på det store banner, der hænger på endegavlen i boligområdet Tingbjerg i København.

I Tingbjerg sætter vi ekstra fokus på sortering fra efteråret 2016 frem til sommerferien 2017. I første omgang særligt hos beboerne i Solgavl. Her deles 14 opgange om de samme beholdere til genanvendeligt affald - og det er ikke altid lige let. For nogle er gode til at sortere og andre tror, at alle containere er til restaffald.

KATZENMARK og Affaldskontoret har i tæt samarbejde med Københavns Kommune, Tingbjerg og ikke mindst Solgavls gårdmand, John Nielsen, startet et projekt, som skal forsøge at gøre beboerne mere bevidste om sortering og ikke mindst om at sortere korrekt.

Kampagnen blev skudt i gang ved at banke på alle dørene i opgangene og få en snak med beboerne om sortering. Vi mødte overvejende positive mennesker, som gerne vil sortere. Det har foreløbig resultet i, at beboerne er blevet mere bevidst om, hvordan de skal sortere - selv de mere besværlige affaldstyper som plast og metal. Få uger efter kampagnen blev skudt i gang, var metal- og plastcontainerne bugnende fulde. Sheriffen er glad!