Papirrapporten er død, video-evalueringen lever!

 

 

Projektet Elever af Ellehammer skal fremelske folkeskoleelevers lyst til at være entreprenante og tænke innovativt i Hvidovre Kommune. Projektet blev til i et samarbejde mellem Science Kommunerne, Dansborgskolen, Søren Peter Dalby Andersen og de tre lokale virksomheder, Hvidovre Hospital, Gaia Solar og Spildevandscentret Avedøre. Virksomhederne har stillet tid, resourcer og faglige problemstillinger til rådighed.

 

Dansborgskolen er en af de skoler, der har deltaget i projektet. Her gav de tre virksomheder eleverne opgaver, der afspejler de problemstillinger, som virksomhederne møder i deres daglige arbejde.

 

KATZENMARK har videodokumenteret forløbet både før, under og efter projektugen. Dokumentationen erstatter den traditionelle projektrapport og giver et fyldigt og meget levende billede af, hvordan eleverne løste de opgaver, virksomhederne stillede. Den færdige film, som kan ses herunder, bygger på interviews med elever, lærere og repræsentanter for de deltagende virksomheder.