Operation Genbrug på Frederiksberg

 

 

I løbet af 2014 har 100 boligforeninger på Frederiksberg deltaget i Operation Genbrug. Et hold genbrugsguider har løbende kigget i beholderne til restaffald og uddelt smileyer på baggrund af, hvor gode foreningerne har været til at sortere genanvendelige materialer fra til genbrug.

Katzenmark har evalueret projektet og talt med både beboere, viceværter og genbrugsguider. Det er der kommet denne lille film ud af: