Ny sorteringsordning til Roskilde

Da borgerne i Roskilde Kommune skulle lære at sortere deres affald, bad kommunen KATZENMARK om at levere kommunikationsindsatsen og hjælpe borgerne med at få de nye vaner ind under huden. Til det formål udarbejdede vi en vifte af trykt informationsmateriale, bl.a. et introbrev med tilhørende folder og en startpakke med sorteringsvejledning, så borgerne kan se, hvad der fremover regnes for at være madaffald, restaffald, papir- og metalaffald. Viceværter i etageejendomme fik faktaark og blev inviteret til dialogmøder, så kan kan fungere som ambassadører for den gode sortering i boligselskaberne. Til events leverede vi roll-ups, sorteringstrailer og stillede op med vores egne miljøguider.