Lån en Affaldsguide

Som noget nyt kan kommuner nu få hjælp med den borgerrettede kommunikation ved at låne en eller flere personer i KATZENMARKs Affaldsguide-korps!

Vi har i KATZENMARK erfaret, at flere kommuner efterspørger muligheden for at kunne trække på et hold af affaldsguider. Derfor lancerer vi nu KATZENMARKs Affaldsguide-korps, som kommunerne nemt og uforpligtende kan hyre til forskellige affalds- og genbrugsrelaterede opgaver. Korpset består af studerende på relevante, videregående uddannelser, som vi har klædt på til opgaven, og som står til rådighed, når din afdeling har brug for det - uden tidskrævende ansættelseprocedurer og bureaukrati.

Fleksibel aflastning
En eller flere guider kan nemt og uforpligtende hyres til forskellige affalds- og genbrugsrelaterede opgaver: De kan fx stå til rådighed ved events eller i boligselskaber, når borgerne har spørgsmål om affaldssortering i forbindelse med udrulningen af en ny affaldsordning. Eller de kan foretage kvantitative telefoninterviews eller kime dørklokker og omdele informationsmaterialer og sorteringsmateriel, når kommunen skal udrulle sin nye sorteringsordning.

På den måde kan affaldsguiderne aflaste kommunen. KATZENMARKs erfaringer viser, at rigtig mange borgere sætter pris på at kunne tale ansigt til ansigt med en person om alle deres spørgsmål til en ny affaldsordning. KATZENMARKs affaldsguider er priseffektive til at løse det behov hos borgerne på kommunens vegne.

Sådan oplæres guiderne
KATZENMARK sørger for guidernes uddannelse og oplæring, så deres kendskab til affald og genbrug er på plads - og kræver en given opgave særlig baggrundsviden, så gennemføres yderligere oplæring i samarbejde med den pågældende kommune. Som en del af oplæringen har alle guider været på rundvisning hos Vestforbrænding og har derfor fået et indgående kendskab til affaldskredsløbet. Endelig er guiderne udvalgt på grund af deres kommunikative evner og deres engagement og lyst til at formidle og tale med mennesker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Her bruges affaldsguiderne
Senest har KATZENMARKs Affaldsguider bistået Roskilde Kommune ved en række events, hvor kommunens nye mobile sorteringstrailer blev introduceret. Her stod guider parat til at fortælle interesserede om affaldssortering, og om hvordan affald skal sorteres i traileren. Affaldsguiderne har hjulpet kommunen ved flere kommende lejligheder henover sommeren 2017.