KLIKOVAND viser vejen frem

Medlemmerne af KLIKOVAND fik hjælp af KATZENMARK til at inspirere hinanden i arbejdet med at lave regnvandsløsninger.

Klimatilpasning er i stigende grad relevant for kommuner, virksomheder og borgere at forholde sig til. Derfor afholdt KLIKOVAND i august 2017 en event om klimasikring, hvor fagfolk på tværs af kommuner og forsyningsselskaber skulle lære af hinandens gode vejprojekter. Udover at få et inspirationskatalog med regnvandsløsninger, “Vis vejen frem”, kunne deltagere på eventen besøge udvalgte vejprojekter. KATZENMARK udfærdigede kataloget og plancher for de enkelte projekter i samarbejde med det grafiske bureau Essensen.

KLIKOVAND er et samarbejde om klimasikring mellem 22 kommuner og 13 forsyningsselskaber.