KATZENMARK filmer Klimaambassadørerne

I efteråret 2016 lavede vi en film om Københavns Kommunes Klima Ambassadør Uddannelse, som er et Åbent Skole-tilbud til kommunens 7. klasser. Uddannelsens tema var denne gang FN’s 17 verdensmål, som sigter efter at gøre verden grønnere og mere bæredygtig for alle mennesker. Elevernes opgave var at komme med idéer til, hvordan de 17 verdensmål kan komme på skoleskemaet, så flere børn og unge kommer til at lære om dem. Dette efterår blev projektet til i et samarbejde mellem Malmö og København, som begge deltog med et hold elever.

Filmen om projektet er blevet til i et tæt samarbejde med eleverne, hvor klimaambassadørerne har været inddraget som medskabere. Undervejs i forløbet har børnene videologget om deres arbejde med udfordringen, og i den endelige film er disse optagelser klippet sammen med interviews og reaktioner fra bl.a. Børne- og Ungeborgmester i Københavns Kommune Pia Allerslev samt representanter fra Udenrigsministeriet og Malmö Stad.
Københavns Kommune skal bruge filmen til at promovere Klima Ambassadør Uddannelsen over for skoler og andre samarbejdspartnere.