Hvidovre sætter fokus på affald

 

 

KATZENMARK har derfor i samarbejde med kommunen etableret fokusgrupper fra udvalgte kommunale institutioner, boligselskaber og virksomheder. Grupperne har diskuteret, hvordan håndteringen af affald foregår i dag og idéudviklet på, hvordan man i fremtiden kan blive bedre til at tænke ‘ressource’ i stedet for ‘affald’. Defor var det vigtigt, at grupperne bestod af mennesker, der er vant til at håndtere affald i det daglige.

 

De tre fokusgrupper havde mange fremadrettede forslag, som alle bliver taget med i overvejelserne under udviklingen af den nye affaldsplan. 

 

KATZENMARK har været koordinator for projektet og stået for at afholde og lede fokusgruppemøderne på Hvidovre Rådhus.