VAND

Det er banalt, men uden rent vand er vi ingenting. KATZENMARK hjælper kommuner og forsyninger med at passe på drikkevandet og fortælle om, hvad der sker med regn- og spildevand. Vi formidler viden om vand i borgernes sprog.

PLANLÆGNING

Hvor skal møllens stå, og hvor skal vejen gå? I KATZENMARK har vi specialviden om information og borgerinddragelse inden for miljø og planlægning. Den bringer vi i spil i forhold til kommuner og forvaltninger.

AFFALD & GENBRUG

Der er store værdier gemt i størstedelen af det affald, vi har været vant til at smide i skraldespanden. KATZENMARK udvikler kampagner, der får borgere og beboere til at sortere dagens affald, så det kan bruges igen.

Vi du ha' en pose?
 
Det er ikke ikke nemt, det med indkøbsposer af plast: I Frankrig vil de forbyde dem. I Tyskland diskuteres livligt, om man kan - og bør! - nedbringe forbruget af poser ved at lade forbrugerne betale for dem, som vi fx gør i Danmark - nogle steder. Vi bruger færre poser, siden der kom pris på dem.
 
Men nytter det så, at sætte hårdt ind mod de praktiske poser? Vi savner et klart svar. For nogle eksperter mener, at fx papirposer ikke er mere miljøvenlige: Der går både energi og vand til at lave poser af papir, som kun kan bruges få gange. Og stofposer, det oplagte og hippe alternativ, skal bruges op til 130 gange, før de miljømæssigt kan konkurrere med en klassisk plast-indkøbspose fra supermarkedet.
 
Men de ender jo i havet, siger plastposekritikerne. Ja, det gør de - nogle af dem. Men de udgør dog mindre end 3% af plasten i havet, viser nogle studier. Til gengæld er de nyttige som affaldsposer, siger tilhængerne. Rigtigt! Men der går altså 2 kg olie til at lave 1 kg plastposer.
 
Den praktiske pose et flot eksempel på, hvor svært det er at balancere miljø og forbrug. For vi skal jo have varerne hjem.