Grønne Dage på Frederiksberg


Frederiksberg Kommune bad KATZENMARK om at indfange stemningen blandt de fremmødte på kommunens Grønne Dage-arrangement, der blev afholdt på rådhuset i November 2015. For at finde ud af, hvad de fremmødte synes om arrangementet, interviewede KATZENMARK i løbet af en eftermiddag et repræsentativt udsnit af de fremmødte: 32 besøgende blev interviewet ud fra et kvantitativt spørgeskema. Derudover talte vi med ti repræsentative besøgende og otte udstillere til kvalitative interviews.

Udstillerne var generelt glade for at have deltaget, ligesom flertallet af de adspurgte besøgende synes, at Grønne Dage var et godt initiativ.

I samme anledning bad kommunen KATZENMARK om at teste en ny type sorteringsguide blandt et repræsentativt udsnit af de fremmødte. Vi talte med 13 gæster, og udfaldet af interviewene betød, at kommunen ændrede udtrykket i den nye sorteringsguide, som borgerne nu har fået i postkasserne.

Hele forløbet og resultaterne fra Grønne Dage blev efterfølgende evalueret ved et frugtbart møde mellem KATZENMARK og kommunens ansvarlige for genbrug og affald.