Green up your conscience

 

På Frederiksberg sorterer 9 ud af 10 indbyggere deres affald. Den statistik skal også gerne gælde på kommunens mange kollegier. Derfor bad Frederiksberg Kommune KATZENMARK om at udarbejde materiale til en sorteringskampagne målrettet internationale CBS-studerende.

Tre gange om året flytter nye kollegianere ind på CBS Housings kollegier: i forårssemesteret, i efterårssemesteret og til seks ugers summer school. De kommer fra hele verden og er kun i Danmark i kort tid.  Alt omkring dem er nyt og fremmed, og udover at studere bruger de tid på at lære hinanden at kende, feste og tage på weekendture i Europa. Sortering er med andre ord ikke deres første prioritet. Derfor skal det være nemt, hvis det skal lykkes.

Tre kollegier, tre løsninger

Kampagnen foregik på tre CBS-kollegier med tre forskellige typer køkkener. Inden kampagnen gik i gang, kiggede vi i genbrugsbrugsbeholderne på de tre kollegier for at se, hvordan det stod til med sorteringen. KATZENMARK etablerede tre forskellige indendørs sorteringsløsninger, alt efter hvordan køkkenerne er indrettet: De studerende, der har eget køkken på værelset, fik et indkøbsnet inddelt i fire rum til henholdsvis papir, glas, metal og plast. I små fælleskøkkener kombinerede vi beholdere under køkkenvasken og ophængte indkøbsnet til de fire typer genanvendeligt affald. I de større fælleskøkkener opsatte vi stabelbare beholdere, en til hver type genanvendeligt affald. 

 

Under sloganet “Green up your conscience” gav vi desuden de studerende informationsmateriale om, hvordan de studerende skal sortere affald. KATZENMARK udfærdigede de engelske tekster til vejledninger og plakater med et drys humor og fordelte dem på de studerende værelser og  fælleskøkkener. Det grafiske bureau Essensen stod for grafik på både informationsmateriale og sorteringsmateriel.

Artikel og evalueringsrapport
Undervejs i kampagnen interviewede vi en række studerende om deres erfaringer med at sortere affald på kollegiet. De studerende tog godt imod kampagnen. De vil gerne sortere, og mange af dem er vant til at gøre det hjemmefra om end på en lidt anden måde end på Frederiksberg. Kampagnen blev forsidestof i Frederiksberg Kommunes magasin Genbrug, hvor KATZENMARK skrev en artikel om kampagnen og leverede fotos til magasinforside og artikel.

 

Som afslutning på kampagnen nedfældede KATZENMARK en evalueringsrapport, hvor vi igen interviewede en række studerende på to af kollegierne om deres erfaringer med sorteringsordningerne og informationsmaterialet.