Fokusgrupper om affaldssortering

Borgerne skal høres, når Køge Kommune i løbet af 2017 skal have en ny indsamlingsordning af genanvendeligt affald for alle borgere i kommunen. På den måde håber Køge Byråd, at ordningen bliver en succes.


KATZENMARK tilrettelagde og gennemførte derfor to fokusgruppe-sessioner i foråret 2016: én for parcelhus- og villaejere og én for borgere, der bor i rækkehuse, byhuse og andre tæt/lav-boformer med fælles indsamlingsordning. Målet var at indsamle borgernes idéer og input til den nye ordning: Hvor ligger de største udfordringer, hvornår og hvordan vil man gerne informeres, og i hvor høj grad vil man som borger gerne inddrages og have medbestemmelse?


Debatten var livlig i de to fokusgrupper, og der kom mange gode forslag fra de fremmødte. Vi samlede resultaterne i et slideshow med konklusioner til politikerne og producerede en lille film med interviews med nogle af deltagerne.