KATZENMARK stof for kommunikationsplan og informationsmateriale, der fik borgere i Sct. Olaiparken til at sortere mere bioaffald.

I Kalundborg Kommune har borgerne sorteret i bioaffald i fire år. Det går generelt godt med sorteringen, men kommunen fornemmede, at der er et uhøstet potentiale især i boligselskaber. 

 

Derfor inviterede kommunen sammen med KATZENMARK en række driftsledere og viceværter fra udvalgte boligselskaber til et fokusgruppemøde for at få deres syn på, hvor der var udfordringer, og hvad der skulle til for at få flere til at sortere bioaffald. På mødet meldte repræsentanter fra Sct. Olaiparken sig som forsøgsområde for kampagnen.

Ud fra det input, vi fik på mødet, lavede KATZENMARK en kommunikationsplan og informationsmaterialer til en kampagne om at sortere bioaffald. Materialet bestod af en folder, en hænger, en vejledning, en plakat og klistermærker til affaldsbeholderne. Materialet blev lavet i to sprogversioner: på dansk og arabisk.

Fokus på bioaffald i Sct. Olaiparken

Startsskud med event

I forsommeren 2016 skød vi kampagnen i gang ved at banke på alle 276 døre i etageboligerne i Sct. Olaiparken. Udstyret med en køkkenspand til bioaffald, bioposer og sorteringsvejledninger på både dansk og arabisk fik vi en lille snak med beboerne om affaldssortering. Ved samme lejlighed og til stor begejstring for børnene i Sct. Olaiparken viste en skraldemand den nye skraldebil frem. På den måde kunne børnene se, at ulejligheden med at sortere er umagen værd, fordi de forskellige typer affald holdes adskilt i hvert sit rum i skraldebilen. Nogle af børnene benyttede sig også at lejligheden til at få en tur i skraldebilen!

Allerede den første tømningsdag efter eventen meldte skraldemændene om fyldte containerne med rent bioaffald.