Film om klimahus til inspiration for borgere


Vedvarende dryp bliver til en rislen, når regnen flyder fra det blomsterdækkede tag ned i tagrenden, gennem nedløbsrøret og videre ned i en rende nede langs husets fundament. Sådan begynder vandets rejse i Tårnby Forsynings nye klimahus.

Tårnby Forsyning vil inspirere kommunens borgere til at lave regnvandsløsninger på egen grund. Derfor har forsyningen bedt KATZENMARK om at lave en film om Tårnby Forsynings eget, flotte klimahus, hvor regnvand indgår i et cirkulært kredsløb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammen med det grafiske bureau KAEK har KATZENMARK også lavet en planche på siden af klimahuset. Den beskriver regnens kredsløb fra tag til regnvandsbed og videre til regnvandstanke, hvor regnvandet bruges til bl.a. toiletskyl, vaskemaskine og vanding. KATZENMARK stod for både den danske og den engelske udgave af planchen.