Forsøg med ny sortering i Faxe

 Der er mange ressourcer i vores affald. Derfor vil Faxe Forsyning lave et forsøg, der skal få borgere i Faxe til at sortere deres affald i flere typer affald end hidtil. Det skal medvirke til, at større mængder og flere typer affald kan genbruges i stedet for at blive brændt. For affald er ikke bare noget, vi skal af med, men vigtige ressourcer, som kan genbruges - hvis affaldet bliver sorteret rigtigt.

 

Omkring 450 husstande deltager i forsøget
Forsøget går ud på at finde den bedste måde at sortere affald på. Alle husstande, der er med i forsøget, får en gratis beholder i forsøgsperioden. Beholderen har to kamre: et til papir, karton og blød plast og et til hård plast og metal.


Evalueringsfilm
KATZENMARK leverer informationsmaterialet om forsøget i samarbejde med det grafiske bureau KAEK. KATZENMARK udarbejdede også evalueringerne af forsøgsprojektet i en række små film, hvor borgerne selv kommer til orde. Der blevet lavet en film midtvejs i projektet og en, da forsøgsordningen stoppede.

 

Se filmene her