En sorteringsguide uden ord

 

Hvidovre Kommune har i samarbejde med KATZENMARK lavet en sorteringsvejledning uden ord. Projektet er er del af Miljøstyrelsens “Kommunepulje”. 

 

Projektet havde tilknyttet en faglig følgegruppe med repræsentanter fra flere kommuner og forsyninger og en fokusgruppe bestående af Hvidovreborgere. Følgegruppen og fokusgruppen bidrog med deres viden, erfaringer og synspunkter, som styregruppen trak på i arbejdet med at optimere sorteringsguiden. Styregruppen bestod af KATZENMARK, det grafiske bureau ESSENSEN, Hvidovre Kommunens Affaldsafdeling og en antropolog.

 

 

Målet var, at vejledningen skulle være uden ord. Men hvad fungerer bedst? Fotos? Illustrationer? Piktogrammer? Fokusgruppen sagde klart fotos! 

Fokusgruppens medlemmer testede to prototyper af vejledninger i deres egne hjem. Den ene halvdel af medlemmerne fik vejledningen på klistermærker, som skulle sættes på deres udendørs beholdere. Den anden halvdel fik en sorteringsvejledning i hæfteform. Klistermærker og hæftet var igennem to testrunder, hvor deltagerne kom med forslag til ændringer.

 

Testfamilierne var glade for det endelige resultat, og da vi efterfølgende testede den visuelle sorteringsguide på en gruppe Hvidovre-borgere, der ikke havde været med i idéudviklingsfasen, blev den også rigtig godt modtaget.
Som afslutning på projektet skrev KATZENMARK en evalueringsrapport om erfaringerne med den visuelle sorteringsguide, som kan ses på genanvend.mst.dk.