Danmarks første børneaffaldsagenter i Herlev


Eleverne fra to 5.-klasser på Herlev Byskole blev undervist i affaldssortering af kommunens affaldskonsulent og KATZENMARK. De lærte også eleverne at få øje på, hvor det var uklart, hvordan man skulle sortere affaldet ved affaldsøerne i boligselskabet Toftegård, og hvordan de med deres egne ord og tegninger kunne gøre det mere klart. KATZENMARK underviste eleverne i at lave slogans og tegne maskotter med hjælp fra vores designer/grafiker, der lavede plakater og klistermærker til affaldsbeholderne ud fra elevernes materiale.

Udover at give eleverne viden om affaldssortering var formålet med projektet at eleverne skulle føle ejerskab over for budskabet, så de med gejst og overbevisning kan fortælle derhjemme, hvorfor og hvordan man skal sortere affald. Flere af eleverne bor i boligforeningen, der er nabo til skolen; derfor blev de alle udråbt til affaldsagenter for området.

Eleverne blev officielt udnævnt og fejret ved en event i boligforeningen, hvor de udover t-shirts med deres egne slogans og tegninger fik overrakt en præmie på 2000 kr. til klassekassen af Herlevs borgmester. Ved eventen kunne fremmødte få sig en snak om affaldssortering med bl.a. kommunens affaldsansvarlige og borgmesteren, og de kunne få vådt og tørt ved en pølsevogn. Eventen blev afsluttet med et orienteringsløb om affaldssortering med præmie til de, der havde gættet rigtigt på posterne.

Projektet er det første af sin art i Danmark og er støttet af Miljøstyrelsen ud fra et ønske om, at Herlev viser vejen for andre kommuner. Derfor laver KATZENMARK en drejebog for forløbet, så andre kommuner kan gøre Herlev kunsten efter. Som led i evalueringen af projektet laver KATZENMARK desuden lille film, hvor parterne i projektet bliver interviewet om deres oplevelser med projektet.