Vores direktør og kreative kraftcentrum
Lone Misfeldt
er død den 6. marts 2022.

Kontakt vedr. igangværende projekter til
Thorkild Nyholm
thorkild@katzenmark.dk eller tlf. 2095 7080